• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Jazda pod wpływem alkoholu. Co mam zrobić?

Powrót: Wypadki drogowe

Każdemu się może zdarzyć.

Wbrew obiegowym opiniom jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających to nie jest przypadłość  „nałogowych alkoholików” lub osób mających „problem z alkoholem”

Wielu klientów trafiających do mnie w takich sprawach to osoby ustatkowane z ustabilizowanym trybem życia. Niestety, ale czasami moment życiowy zdecydował o tym, iż znaleźli się w takiej sytuacji. 

Alkohol piją nie tylko bydlaki. I nie tylko zwyrodnialcy jeżdżą na podwójnym gazie. Zdarza się to także porządnym ludziom. Zwyczajnym matkom i ojcom. Przykładnym pracownikom, zdyscyplinowanym na co dzień obywatelom, którzy nigdy nie rzucili nawet papierka na chodnik i segregują śmieci

Klasyczne sytuacje, z którymi się spotykam w swojej praktyce:

„…wsiadłem do samochodu choć wiedziałem że wypiłem dwa piwa… myślałem że ze mnie już zeszło…”

„… byli goście, na kolacji skończyło się wino…, wsiadłem i podjechałem do supermarketu tylko po jedną butelkę wina…”

„… była impreza firmowa… rocznica… wychyliłem o 21:00 jeden kieliszek wódki i odczekałem do północy… potem wsiadłem po 2 godzinach do samochodu i wracałem spokojnie do domu… nie czułem abym był pod wpływem alkoholu…”

„… odwiedzili Nas wieczorem rodzice… wypiłem dosłownie jeden kieliszek wina…było późno więc postanowiłem ich odwieźć do domu… nie chciałem żeby szli ciemnymi ulicami sami…”

„… wstałem rano  w poniedziałek i pojechałem do pracy… byłem przekonany że już ze mnie zeszło…”

Wszystkie te osoby zostały zatrzymane przez Policję. Kontrola wykazała stan nietrzeźwości.

Najczęściej padające pytanie to: Czy będę mógł jeszcze jeździć samochodem? Czy stracę na zawsze prawo jazdy? Czy sąd mi odbierze prawo do prowadzenia pojazdów? Jestem zawodowym kierowcom, czy będę mógł dalej wykonywać swój zawód?

Zgodnie z art. 115 § 16 Kodeksu Karnego „stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość”.

  1. Wszystko może się dobrze skończyć, gdy sprawa ma swój finał wyłącznie na zatrzymaniu osoby nietrzeźwej przez Policję. 

Zastosowanie będzie miała w takiej sytuacji regulacja art. 178a ustawy Kodeks Karny:

„Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Wtedy jest jeszcze szansa skorzystania z instytucji warunkowego umorzenia postepowania karnego (art. 178a Kodeksu Karnego w zw. z art. 66 Kodeksu Karnego). Wymaga to jednak współdziałania sprawcy z profesjonalnym pełnomocnikiem (np. radcą prawnym), aby właściwie pokierować sprawą na etapie prowadzenia jej przez Policję i Prokuraturę. Należy także odpowiednio umotywować wniosek na posiedzeniu sądowym w sprawie warunkowego umorzenia postępowania karnego.

  1. Natomiast spowodowanie wypadku drogowego przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości rodzi dalsze dalekosiężne poważne konsekwencje. 

Zgodnie z art. 178 Kodeksu Karnego Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę”.

Spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, w którym dochodzi do powstania obrażeń ciała u uczestników ruchu drogowego, stanowi poważną sprawę karną, której konsekwencją może być konieczność odbycia kary pozbawienia wolności. Sąd karny będzie tutaj związany dyspozycją art. 178 Kodeksu Karnego. 

W przypadku zaistnienia takiego zdarzania w ruchu drogowym należy koniecznie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. O ile w przypadku jazdy pojazdem w stanie nietrzeźwości (bez spowodowania wypadku) kara jest o wiele lżejsza, o tyle w przypadku spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości skutkującego obrażeniami ciała u uczestników ruchu drogowego zagrożenie karą jest surowe.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"adwokat ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz