• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Uszkodziłem pojazd o słupek drogowy/znak drogowy. Czy mogę coś z tym zrobić?

Powrót: Odszkodowania od zarządcy drogi publicznej

Często zdarzają się uszkodzenia pojazdów związane z istniejącą infrastrukturą drogową.

Z reguły takie zdarzenia koncentrują się na następujących przypadkach:

 • „Cofałem pojazdem. Nie widziałem słupka drogowego. Uszkodziłem pojazd. Czy to moja wina?”,
 • „Chciałem ominąć legalnie pojazd i uderzyłem swoim pojazdem w barierę drogową. Chyba tam nie powinna stać. Kto za to ponosi odpowiedzialność?”
 • „Idąc po ulicy uderzyłem się głową w nisko zawieszony znak drogowy. Czy przysługuje mi odszkodowanie?”
 • „Przechodząc po pasach potknąłem się o kocie oczka wmontowane w jezdnię. Upadłem i mam złamaną nogę. Czy mogę coś z tym zrobić?”

Z pozoru może się wydawać , iż te wszystkie przypadki to… zwykłe gapiostwo. Większość osób powie… sam jesteś sobie winny.

Niekoniecznie.

Wbrew pozorom bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że w wyżej wymienionych pytaniach każdy z elementów infrastruktury drogowej musi być umieszczony zgodnie z przepisami, aby wyłączał odpowiedzialność zarządcy drogi publicznej za zdarzenie.

Przedmiotowy „słupek drogowy” to słupek blokujący U – 12c będący urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wskazana „bariera drogowa” to wygrodzenie segmentowe U – 12a lub bariery betonowe U – 14b.

Nisko zawieszony znak drogowy to z kolei może być znak drogowy sklasyfikowany w przepisach znak ostrzegawczy, informacyjny, nakazu lub zakazu.

Opisywane „kocie oczka” to są tak zwane „PEO” czyli punktowe elementy odblaskowe sklasyfikowane jako urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Reasumując, każdy znak drogowy, sygnał drogowy i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego musi być umieszczone na drodze zgodnie z przepisami :

 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.).

Stąd też, w przypadku gdy powstała szkoda na zdrowiu lub szkoda materialna (uszkodzenie pojazdu) wynikło w wyniku uderzenia lub interakcji z obiektem infrastruktury drogowej umieszczonym niezgodnie z przepisami przysługuje Nam prawo do odszkodowania.

W jaki sposób ustalić „legalność” lub „nielegalność” znaku drogowego, sygnału drogowego lub urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Nie jest to takie proste. 

Wystąpienie z pismem (zapytaniem) do zarządcy drogi publicznej o „legalność” znaku drogowego, sygnały drogowego lub urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego skończy się zapewne odpowiedzią… „… tak, znak jest legalny”. 

Przede wszystkim należy wystąpić do organu zarządzającego ruchem na drodze w trybie dostępu do informacji publicznej o zatwierdzoną stałą (czasową) organizacją ruchu dla danego odcinka drogi.

I tutaj jest z reguły zawsze niespodzianka… Dlaczego?

Dlatego że okazuje się że na danym odcinku drogi nie ma zatwierdzonej organizacji ruchu lub nie było zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu co czyni znaki drogowe, sygnały drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego nielegalnymi. Pomijam prozaiczne kwestie polegające na tym, iż po prostu czasami w terenie (tj. na drodze) znaki lub słupki są umieszczone na wskroś niezgodnie z takim projektem. 

Powstaje jednak problem praktyczny – większość adwokatów i radców prawnych (nawet jak wejdzie w posiadanie takiej dokumentacji) nie potrafi jej odpowiednio zinterpretować i odkodować. Warto zatem skorzystać z pomocy specjalisty zajmującego się ruchem drogowym i organizacją ruchu drogowego.

Jeśli po weryfikacji okaże się że nasze zdarzenia miało związek z umieszczonym znakiem drogowym, sygnałem drogowym i urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niezgodnie z przepisami, mamy bardzo duże szanse na uzyskanie odszkodowania.

Jak wygląda postępowanie w sprawie uzyskania odszkodowania za zdarzenie związane z niewłaściwym oznakowaniem drogowym?

 1. Pierwszy krok to sporządzenie odpowiednio umotywowanego popartego orzecznictwem wezwania do wypłaty odszkodowania przez zarządcę drogi publicznej.

Po tym wezwaniu z reguły zarządca drogi publicznej przekierowuje sprawę do swojego ubezpieczyciela.

 1. Drugi krok to sporządzenie odpowiednio umotywowanego popartego orzecznictwem wezwania do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela zarządcy drogi publicznej.

W wezwaniach takich należy wskazać na zależności art. 85 Kodeksu Wykroczeń z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.). Należy takie odnieść się do orzecznictwa Sądu Najwyższego w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej za umieszczanie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego niezgodnie z przepisami.

 1. Trzeci krok (w przypadku braku pozytywnej reakcji ubezpieczyciela) to sporządzenie pozwu do sądu o zapłatę na rzecz poszkodowanego określonej sumy pieniężnej. 

Pozew należy skierować przeciwko ubezpieczycielowi zarządcy drogi publicznej. Pozew taki należy do kategorii pozwów dosyć skomplikowanych. Musi być dobrze skonstruowany, zawierać solidne, konkretne, poparte orzecznictwem i wiedzą specjalistyczną uzasadnienie.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"adwokat ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz