• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Przeprowadzone wykłady

Radca prawny dr Jonatan Hasiewicz uczestniczy w wielu konferencjach naukowych oraz wydarzeniach związanych z tematyką szeroko rozumianego drogownictwa.

Przeprowadzone wykłady w ramach odbywających się konferencji, forów i eventów obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

„Odpowiedzialność w organizacji ruchu drogowego – konsekwencje administracyjnoprawne i karne uczestników systemu zarządzania ruchem na drogach”. (w ramach VII Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2020).

19 – 21 lutego 2020 roku

Link do pobrania programu: link

Link do strony organizatorów: kdbrd.konferencjespecjalistyczne.pl

Czas wystąpienia dra Jonatana Hasiewicza: 40 minut + dyskusja

Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka. (7 jednostek lekcyjnych 45-minutowych w ramach przedmiotu "Metody organizacji ruchu" na Politechnice Krakowskiej Wydziale Inżynierii Lądowej)

22 – 23 listopada 2019

(zajęcia dla studentów Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej w specjalności inżynieria ruchu drogowego)

Link: http://www.spird.pk.edu.pl/

„Parkingi na drogach publicznych i wewnętrznych – prawo, projektowanie i praktyka” (w ramach konferencji Tworzenie Przestrzeni Parkingowych i Zarządzanie Nimi – PARKINGI 2019)

05 kwietnia 2019 roku

 • strefy płatnego parkowania w miastach - zasady wprowadzania, zasady stosowania znaków pionowych i poziomych
 • prawidłowość oznakowania stref płatnego parkowania - wymogi prawne, najnowsze orzecznictwo sądów i interpretacje Ministerstwa Infrastruktury
 • kolizje przepisów w zakresie oznakowania stref płatnego parkowania - prawo budowlane, ochrona zabytków a ustawa o drogach publicznych.
 • mankamenty stref płatnego parkowania - kiedy można pobierać opłaty?
 • zastrzeżone miejsca postojowe w strefach płatnego parkowania - zasady przydzielania oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych
 • strefy płatnego parkowania na drogach wewnętrznych - reżim "strefy ruchu" i "strefy zamieszkania"
 • organizacja ruchu w garażach podziemnych - parkowanie w garażach podziemnych i skuteczność interwencji organów sprawujących kontrolę ruchu drogowego (Policja, Straż Miejska/Gminna)
 • regulaminy stref płatnego parkowania - dobre praktyki

Czas wystąpienia dra Jonatana Hasiewicza: 90 minut + dyskusja

Link do wydarzenia: https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/seminarium/tworzenie-przestrzeni-parkingowych-i-zarzadzanie-nimi--675.html

„Mankamenty procedury zmiany organizacji ruchu w zarządzaniu ruchem na drogach” oraz „Konflikty zarządców dróg i organów zarządzających ruchem na drogach w zatwierdzaniu organizacji ruchu – wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. (40 min w ramach VI Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2019).

14 - 15 lutego 2019 roku

Link do pobrania programu: link

Link do strony organizatorów: kdbrd.konferencjespecjalistyczne.pl

Czas wystąpienia dra Jonatana Hasiewicza: 40 minut + dyskusja

„Legalność zatwierdzeń projektów stałej/czasowej organizacji ruchu” oraz „Wprowadzanie organizacji ruchu na drogach a legalność znaków drogowych – odpowiedzialność, konsekwencje i praktyka”. (30 min w ramach V Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2018).

07 – 08 lutego 2018 roku

Link do pobrania programu: link

Link do strony organizatorów: kdbrd.konferencjespecjalistyczne.pl

Czas wystąpienia dra Jonatana Hasiewicza: 30 minut + dyskusja

Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka. (7 jednostek lekcyjnych 45-minutowych w ramach przedmiotu "Metody organizacji ruchu" na Politechnice Krakowskiej Wydziale Inżynierii Lądowej)

17-18 listopada 2017 roku

(zajęcia dla studentów Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Lądowej w specjalności inżynieria ruchu drogowego)

Link: http://www.spird.pk.edu.pl/

Organizacja ruchu w strefach płatnego parkowania (45 minutowy wykład)

07 października 2015 roku

(w ramach ogólnopolskiej konferencji Parkingi 2015 realizowanej pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa)

Link do wydarzenia: http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/konferencje/parkingi-2015--zarzadzanie-biznes-technologia-172.html

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i oznakowanie stacji paliw. Prawo, bezpieczeństwo i praktyka. (45 minutowy wykład)

09 marca 2016 roku

(w ramach ogólnopolskiej konferencji XVI edycji Forum Rynku Stacji Paliw PetroTrend)

Link do wydarzenia: http://www.forumpetrotrend.com/

Link do wydarzenia: http://www.petrolnet.pl/Petro-Trend-2016--Ekspert-o-organizacji-ruchu-na-s,wiadomosc,18,luty,2016.aspx

Niejasności prawne w strefach płatnego parkowania (45 minutowy wykład)

11 października 2016 roku

(w ramach ogólnopolskiej konferencji Parkingi 2016 realizowanej pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa)

Link do wydarzenia: http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/konferencje/parkingi-2016-272.html

Niejasności prawne w strefach płatnego parkowania (45 minutowy wykład)

11 października 2016 roku

(w ramach ogólnopolskiej konferencji Parkingi 2016 realizowanej pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa)

Link do wydarzenia: http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/konferencje/parkingi-2016-272.html