• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Strona główna

Kancelaria Radcy Prawnego dra Jonatana Hasiewicza świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, klientów instytucjonalnych i indywidualnych oraz podmiotów sektora publicznego.

Kancelaria jest także nazywana niekiedy „Kancelarią Ruchu Drogowego” ze względu na kompleksowe traktowanie spraw związanych z ruchem drogowym uwzględniające:

- reprezentację w sprawach o wykroczenia drogowego,

- obronę w sprawach o przestępstwa w ruchu drogowym (wypadki drogowe),

- występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa w ruchu drogowym (wypadki drogowe),

- reprezentację w sprawach administracyjnych dotyczących organizacji ruchu drogowego,

- ocenę prawidłowości i zgodności z przepisami zachowań podejmowanych przez uczestników ruchu drogowego,

- prowadzenie procedur związanych z pozyskaniem dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości,

- reprezentację w sprawach o ustanowienie służebności drogi koniecznej (przejście i przejazd) na drodze sądowej i pozasądowej.


Kancelaria świadczy wysokiej jakości usługi z dziedziny prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego polegające na reprezentacji poszczególnych podmiotów przed organami pierwszej i drugiej instancji, przed sądami cywilnymi, sądami karnymi, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.


Działania Kancelarii cechuje profesjonalizm, zaangażowanie i operatywność w przestrzeni gospodarczej oraz karnistycznej, co gwarantuje naszym Klientom najwyższy poziom obsługi prawnej. Oprócz wysokiego poziomu merytorycznego i jakości świadczonych usług, wyróżnia nas znajomość charakteru i specyfiki działalności poszczególnych organów administracji publicznej, organów kontroli ruchu drogowego, organów ścigania oraz ich praktyki w sprawach drogowych, budowlanych i inwestycyjnych.

To doświadczenie umożliwia Kancelarii sięgnięcie poza ramy „litery prawa” i spojrzenie na sprawę pod kątem rzeczywistych potrzeb klienta z uwzględnieniem praktyki administracyjnej poszczególnych organów administracji publicznej oraz możliwości rozwiązania konkretnej sprawy.


Radca prawny dr Jonatan Hasiewicz jest poszukiwanym i cenionym ekspertem w dziedzinie prawa o ruchu drogowym, wypadków drogowych, wykroczeń w ruchu drogowym, prawnych konsekwencji jazdy w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, zasad zatwierdzania i wprowadzania organizacji ruchu drogowego, inwestycji w drogownictwie, decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych (ZRID) oraz postępowań administracyjnych związanych z szeroko rozumianym drogownictwem.


Priorytetem jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Wzajemne relacje opieramy na jak najlepszym zrozumieniu jego potrzeb i identyfikowaniu się z jego problemami, a także na pełnej dyskrecji i zaufaniu.

W Kancelarii stosowane są najwyższe standardy obsługi każdego Klienta.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.