• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Czy droga konieczna to wszystko? (doprowadzenie urządzeń)

Powrót: Służebność drogi koniecznej (droga konieczna)

Najczęstszy błąd pełnomocników procesowych to wnioskowanie do sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej obejmującej przejazd i przechód do określonej nieruchomości poprzez inne działki ewidencyjne. Błąd ten jest tragiczny w skutkach. W szczególności dla niczego nieświadomych Wnioskodawców.

Osoby ubiegające się o ustanowienie służebności drogi koniecznej niejednokrotnie stają się „ofiarami” swoich niedouczonych pełnomocników procesowych, który wnioskują jedynie o służebność przejścia i przechodu.

Jaki są tego konsekwencje?

Załóżmy że po 1 – 3 letnie batalii sądowej sąd zasądza na rzecz Wnioskodawcy służebność drogi koniecznej (przejazd i przechód). Zadowoleni Wnioskodawcy wreszcie rozpoczynają wyczekiwane postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę wymarzonego domu jednorodzinnego. Wydają środki na wykonanie projektu architektonicznego i składają wniosek o pozwolenie na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

I w tym momencie następuje najbardziej przykry moment polegający na tym, iż dostają oni odmowę wydania pozwolenia na budowę. W lepszym przypadku otrzymują Postanowienie o uzupełnieniu braków formalnych. O jakie braki chodzi?

Każda inwestycja (np. budynek domu jednorodzinnego) wymaga doprowadzenia przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu i ciepła. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wymagać będzie stosownego uzgodnienia przebiegu i trasy przyłącza. Okazuje się że uzgodnienie takiej trasy nie jest możliwe. Dlaczego? Bo jego przebieg musiałby się odbywać w ciągu zasądzonej drogi koniecznej poprzez sąsiednią nieruchomość. Niestety, powstaje problem, gdyż zasądzona przez sąd służebność obejmuje jedynie „przechód i przejazd” ale już nie obejmuje prawa do przeprowadzenia urządzeń doprowadzających wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, gaz i ciepło. Gestorzy tych sieci nie chcą z kolei wydać uzgodnienia ich przyłączenia w sytuacji gdy prawnie nie ma uregulowanej możliwości ich przeprowadzenia przez sąsiednią działkę w ramach służebności.

W miejscu tym jakże bolesne staje się powiedzenie: „ Prawnik od wszystkiego jest… do niczego”.

Aby uniknąć powyżej opisanej sytuacji zawsze zalecam swoim klientom automatyczne wystąpienie o służebność drogi koniecznej w następującej formule:

„wnoszę o przeprowadzenie służebności przejścia, przejazdu (droga konieczna) oraz przeprowadzenia urządzeń doprowadzających elektryczność, gaz oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych (teletechnicznych) wraz z prawem do ingerencji w substancję drogi koniecznej i odtworzenia jej w przypadku przeprowadzania urządzeń”.

Powyższe sformułowanie odpowiednio wkomponowane we wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej daje realne szanse na zasądzenie służebności która zaowocuje w przyszłości. Dzięki temu można będzie także uniknąć licznych perturbacji  spotykających strony postępowania.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz