• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Przekroczyłem liczbę punktów karnych – co teraz?

Powrót: Wykroczenia w ruchu drogowym

Jeśli przekroczysz dopuszczalny limit punktów karnych, nie stracisz prawa jazdy automatycznie.

Według zmian obowiązujących od 01 lipca 2019 roku najpierw zostaniesz wysłany na egzamin kontrolny. Egzamin kontrolny nie różni się niczym od normalnego egzaminu na prawo jazdy. Problemy zaczynają się wtedy kiedy takiego egzaminu kontrolnego nie zaliczysz.

Rzeczywistość jest jednak taka, że jak egzaminator widzi na egzaminie kontrolnym „delikwenta” z 24 punktami karnymi to będzie dwa razy baczniej prowadził egzamin. Może powstać także problem natury praktycznej – nasze dotychczasowe wieloletnie przyzwyczajenia w prowadzeniu pojazdów dalece odbierają od „nowych wymogów” stawianych kursantom. Należy pamiętać także, iż dynamicznie zmieniane są zasady ogólne ustawy Prawo o ruchu drogowym. Dochodzą także nowe znaki drogowe do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).

Najlepiej zatem jest uniknąć sytuacji, w której będą Tobie naliczone punkty karne powodujące przekroczenie liczby 24 punktów karnych.

Jeśli wiesz, że masz 18 – 22 punkty karne i zostałeś zatrzymany przez Policję, zalecane jest – niezależnie od sytuacji panującej na drodze – dokonanie odmowy przyjęcia mandatu karnego.

Po dokonaniu odmowy przyjęcia mandatu karnego, Policja skieruje sprawę do sądu. Jednak przed skierowaniem sprawy do sądu może odbyć się przesłuchanie Twojej osoby jako podejrzanej o popełnienie wykroczenia. Na takie przesłuchanie najlepiej udać się z profesjonalnym pełnomocnikiem (np. radcą prawnym) specjalizującym się w sprawach z zakresu ruchu drogowego. Warto także skonsultować przebieg zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem:

 • panujących warunków ruchu drogowego,
 • prawidłowości czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji/Straży Gminnej (Miejskiej),
 • istniejących znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas takiego przesłuchania Policja stara się zazwyczaj siłowo wymusić określoną treść zeznań na kierowcy lub zmusić go do przyjęcia mandatu karnego.

Należy pamiętać o jednej kwestii – dopóki mandat karny nie zostanie przyjęty, punkty karne nie są naliczane. Dzięki temu można bez przeszkód poruszać się pojazdem mechanicznym. Kluczowe jednak staje się wygranie sprawy przed właściwym sądem karnym.

Poprzez wygranie sprawy rozumie się uniewinnienie  od zarzucanego czynu. 

W zależności od charakteru wykroczenia drogowego należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • organizację ruchu panującą na drodze,
 • legalność umieszczonych znaków drogowych w odniesieniu do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,
 • prawidłowość wprowadzenia zatwierdzonej stałej organizacji ruchu,
 • prawidłowość pomiaru wykonanego przez urządzenie pomiarowe (ręczne/stacjonarne) – w przypadku wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości,
 • prawidłowość działania programu sygnalizacji świetlnej – w przypadku wykroczeń związanych z przejazdem na sygnale czerwonym,
 • prawidłowość czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy Policji/Straży Miejskiej  (Gminnej),
 • zachowanie innych uczestników ruchu drogowego,
 • możliwość skorzystania z potencjalnych zeznań świadków obserwujących zdarzenie na drodze.

Z kolei w sytuacji gdy mandat został przez Nas przyjęty, pozostaje Nam jedynie wszczęcie procedury w zakresie uchylenia prawomocnego mandatu karnego. Dzięki temu, naliczone punkty karne ulegną wykreśleniu, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd poprzez prawomocne uchylenie mandatu karnego.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz