• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Co zrobić po wypadku drogowym?

Powrót: Wypadki drogowe

Dla wielu osób wypadek drogowy wiąże się z szokiem powypadkowym.  

Szok powypadkowy jest naturalnym odruchem każdego uczestnika zdarzenia drogowego. Należy jednak zachować zimną krew, bo od Twojego zachowania na miejscu zdarzenia wiele zależy.

Następnie trakcie „postępowania przygotowawczego” zgromadzone dowody, dokumenty i zdęcia mogą przesądzić o tym czy zostaniesz skazany za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego oraz związane z tym konsekwencje. 

Zaleca się przyjęcie następujących kroków:

 1. Na miejscu zdarzenia zachowaj spokój. Jeśli jest to możliwe wysiądź z pojazdu.

Sprawdź czy w którymś z pojazdów nie doszło do samozapłonu oraz czy z pojazdów nie wycieka olej, paliwo, smary lub inne ciecze.

 1. Nie oddalaj się z miejsca wypadku. Wezwij Policję, pogotowie ratunkowe i straż pożarną.

Twoje oddalenie się z miejsca zdarzenia może być traktowane jako ucieczka z miejsca zdarzenia – zachowanie takie traktowane jest na równi ze spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i skutkuje zaostrzeniem odpowiedzialności (górna granica grożącej kary w sądzie karnym zostaje zwiększona o połowę). Jeżeli wezwanie pogotowia ratunkowego lub Policji wymaga oddalenia się, w miarę możliwości poinformuj pozostałe na miejscu osoby o tym w jakim celu odchodzisz, a po wezwaniu pomocy natychmiast wróć na miejsce.

Twoja właściwa postawa na miejscu zdarzenia będzie też oceniana przez sąd, jeżeli dojdzie do skierowania przeciwko Tobie aktu oskarżenia i może mieć wpływ na złagodzenie grożącej Ci odpowiedzialności.

 1. Oznacz w sposób właściwy miejsce wypadku drogowego.

Miejsce wypadku należy oznaczyć najlepiej trójkątem ostrzegawczym. Jeśli zdarzenie miało miejsce na drodze ekspresowej lub autostradzie unikaj wchodzenia na przeciwległą jezdnię lub inne pasy ruchu. Pamiętaj że na drogach szybkich prędkości często następuje „łańcuch wypadków”. Kierowcy obserwujący wypadek z przeciwległej jezdni rozpraszają swoją uwagę czego konsekwencją jest powstanie nowego zdarzenia drogowego (wypadku) na sąsiedniej jezdni.

 1. Zrób dokładne zdjęcia z miejsca wypadku.

Nie mogą być to zwykłe powierzchowne zdjęcia. Patrol Policji przyjeżdżający na miejsce zdarzenia bardzo często opieszale podchodzi do wykonywanych czynności, a w szczególności poprzestaje na podstawowych danych. Wykonaj szczegółowe zdjęcia:

 • śladów hamowania i długości śladów hamowania,
 • miejsca odłamków plastiku i prefabrykowanych elementów pojazdu,
 • położenia odłamków szkła,
 • uszkodzeń infrastruktury drogowej,
 • miejsca lokalizacji znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – ma to istotne znaczenie w przypadku obowiązywania czasowej organizacji ruchu związanej z robotami drogowymi,
 • tablice rejestracyjne pojazdów będących bezpośrednimi „świadkami” zdarzenia (będzie to kluczowe w dotarciu do osób obserwujących naocznie zdarzenie drogowe).
 1. Zapisz dane świadków zdarzenia i dane Policjantów będących obecnych na miejscu zdarzenia.

Dane świadków będą niezwykle istotne. Często moi klienci nie wykonują tej podstawowej czynności. Niejednokrotnie pojazd jadący bezpośrednio za sprawcą zdarzenia… odjeżdża, chociaż jego kierowca w sposób idealny widział przebieg całego zdarzenia. Policja przyjeżdża z opóźnieniem (30 – 60 minut od chwili zdarzenia) i pomija bardzo często osoby będące naocznymi świadkami zdarzenia.

DOBRE RADY PO WYPADKU DROGOWYM: 

 1. Nie pozwól przestawiać pojazdów i usuwać śladów do czasu przyjazdu Policji.
 2. Nie podpisuj jakichkolwiek oświadczeń, w których stwierdzasz swoją winę w wypadku drogowym.
 3. Nie poddawaj się kontroli alkomatem. Jeżeli jednak zostałeś przebadany alkomatem i jego wynik był dodatni, koniecznie sprawdź jego świadectwo wzorcowania i dokładnie przeczytaj protokół badania przed jego podpisaniem. Jeżeli masz wątpliwości zażądaj badania krwi. Jeśli Policjanci nie będą chcieli wykonać badania krwi nagraj kamerą wideo (telefonem) swoje żądanie w przedmiotowym zakresie.
 1. Po zdarzeniu możesz skontaktować się z poszkodowanym. Niemniej zasady kontaktu i zakres kontaktu ustal wcześniej z wybranym profesjonalnym pełnomocnikiem (np. radcom prawnym).

Zachowania te jest oczywiście naturalnym ludzkim odruchem. Może mieć też znaczenie dla Twojej późniejszej odpowiedzialności przed sądem. Twoja właściwa postawa na miejscu zdarzenia będzie też oceniana przez sąd, jeżeli dojdzie do skierowania przeciwko Tobie aktu oskarżenia i może mieć wpływ na złagodzenie grożącej Ci odpowiedzialności.

Trzeba niemniej uważać – zbyt bliski kontakt z pokrzywdzonym czasami prowadzi do prób wyłudzeń „odszkodowania” i „szantażowania” sprawcy wypadku. Zaleca się w tym zakresie daleko idącą ostrożność i działanie w porozumieniu z wybranym profesjonalnym Obrońcą.

Pamiętaj też, że poszkodowany zapewne uzyska status pokrzywdzonego oraz skorzysta z pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika. Konsekwencją tego będzie to, iż taka osoba może się sprzeciwić złożonemu przez Ciebie wnioskowi o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej oraz w praktyce zablokować możliwość zastosowania wobec Ciebie instytucji warunkowego umorzenia postępowania.

 1. Może zostać przedstawiony Tobie zarzut spowodowania wypadku drogowego. Żądaj przesłuchania z udziałem Obrońcy.

Zgodnie z art. 82 Kodeksu Postępowania Karnego Obrońcą może być profesjonalny prawnik z uprawnieniami do wykonywania zawodu, np. radca prawny. Z kolei zgodnie z art. 301 Kodeksu Postępowania Karnego przesłuchanie musi się odbyć w obecności Obrońcy, gdy takie żądanie zostanie złożone przez Podejrzanego/Oskarżonego.

Na tym etapie wszystkie zeznania, kroki i działania muszą być konsultowane z wybranym Obrońcą. 

Pamiętaj, iż każde źle sformułowane zdanie, niewłaściwa wypowiedź lub opaczna interpretacja zdarzeń może zadziałać przeciwko Twojej osobie. Co więcej, prowadzący sprawę Prokuratur lub Policja (pracująca pod nadzorem Prokuratora) będą chcieli jak najszybciej „zamknąć sprawę” w niekoniecznie korzystny dla sprawcy wypadku drogowego sposób. Jeśli w wypadku nie doszło do ciężkich obrażeń u poszkodowanych lub nie doszło do śmierci uczestnika ruchu drogowego, będzie na Tobie wywierana przemożna presja abyś dobrowolnie poddał się karze albo żebyś złożył ustny wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Żądania takie mogą mieć charakter nacisków werbalnych i niewerbalnych.

Najczęstsze techniki Prokuratorów i Policji:

„… jak sprawa trafi do sądu to kara będzie o wiele wyższa…”

„… w sądzie nie ma Pan/Pani szans z tym wypadkiem… wszyscy są strasznie poturbowani…”

„… Pana/Pani wina jest tutaj pewna… proszę się przyznać, a zaproponujemy najniższą karę…”

„… proszę Pana/Pani… ja jestem pewien że tutaj nie da się nic z tym zrobić… sprawa w sądzie tylko pogorszy Pana/Pani sytuację…”

Czasami kierowcy nieświadomi meandrów Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego poddają się tego typu niedopuszczalnej presji i idą niczym „owca na rzeź” ferując sobie niekorzystne rozwiązania bolesne w skutkach (wpis w Krajowym Rejestrze Karnym, posiadanie statusu „przestępcy w ruchu drogowym”, utrata pracy zawodowej ze względu na wpis w Krajowym Rejestrze Karnym, itp.).

Zatem zanim złożysz jakiekolwiek zeznania skontaktuj się z wybranym Obrońcom (np. z radcą prawnym). Odmawiając podczas przesłuchania złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze nic nie tracisz, a jeżeli po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy dojdziesz do wniosku, że będzie to dla Ciebie korzystne zawsze możesz złożyć taki wniosek. Wniosek taki można złożyć także na etapie postępowania sądowego do chwili zakończenia Twojego pierwszego przesłuchania na rozprawie. 

Podobnie także można się wycofać ze złożonego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W szczególności z takiego wniosku można się wycofać, gdy na posiedzeniu w sprawie warunkowego umorzenia postepowania karnego stawia się pełnomocnik pokrzywdzonego i nie wyraża zgody na warunkowe umorzenie postępowania karnego przez co sąd karny jest zmuszony otworzyć przewód sądowy.

Pamiętaj, aby nie podejmować pochopnych decyzji.

Jak mówi dobre porzekadło „…przyjdzie czas, będzie rada”. Daj sobie chwilę na przemyślenie sprawy. Skonsultuj sprawę z prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie ruchu drogowego, wypadków drogowych i organizacji ruchu. Być może podpowie Ci on jakie kroki warto byłoby podjąć. Przed pierwszym przesłuchaniem przed Prokuratorem lub Policją można ustalić zakres składanych zeznań/wyjaśnień, które będą miały kluczowy wpływ na wydane przez sąd rozstrzygnięcie w Twojej sprawie.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz