• www.doktorhasiewicz.pl
 • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
 • tel: +48 609 543 540
 • kontakt

Czy mogę podważyć opinię biegłego sądowego?

Powrót: Wypadki drogowe

Wielu klientów – już w trakcie trwania sprawy sądowej – kontaktuje się w celu podjęcia działań związanych z podważeniem opinii biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego.

Dlaczego tak się dzieje?

Z przykrością należy stwierdzić, iż zdecydowana większość biegłych sądowych z zakresu ruchu drogowego reprezentuje niski poziom wiedzy. Wiele opinii pozostaje wewnętrznie sprzecznych, a przesłuchanie biegłych sądowych przez sądem co do treści złożonej opinii niejednokrotnie wykazuje brak fachowej wiedzy.

Powodem tego jest to, iż stawki za świadczenie usług biegłych sądowych są bardzo niskie. Prawdziwi cenieni eksperci z zakresu ruchu drogowego świadczą swoje usługi na rynku komercyjnym (poza obiegiem sądowym). Doświadczony fachowiec, posiadający wieloletni staż pracy oraz renomę nie będzie biegłym sądowym, których wynagrodzenie jest odgórnie ograniczane.

Tym samym stwierdzam, iż w Polsce zderzamy się z przykrą rzeczywistością polegającą na niskiej jakości pracy biegłych sądowych. Słaba jakość opinii biegłego sądowego bardzo często wypacza przebieg wypadku drogowego, pozostaje w oderwaniu od istniejącej organizacji ruchu drogowego i przekłada się na niekorzystną interpretację zdarzeń w ruchu drogowym przez sąd.

Jako pełnomocnik Pokrzywdzonych i Obrońca oskarżonych przeciwdziałam temu na trzy sposoby:

 1. jeszcze przed wszczęciem przewodu sądowego zlecam opracowanie profesjonalnej opinii biegłych z zakresu ruchu drogowego posiadających uprawnienia bez ograniczeń do rekonstrukcji wypadków drogowych,
 2. składam w postaci wniosku dowodowego prywatną opinię biegłych z zakresu ruchu drogowego.

Oczywiście sąd karny nie może przyjąć prywatnej opinii biegłych jako wiążącej, lecz zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów karnych może potraktować ją jako „asumpt” i „impuls” do podjęcia dalszych działań. Wykazanie w prywatnej opinii biegłych na przykład:

 • braku właściwego ubioru motocyklisty (przyczynienie się do obrażeń),
 • braku właściwego oświetlenia pojazdu (przyczynienie się do wypadku),
 • braku właściwej organizacji ruchu drogowego niezgodnej z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu w dniu wypadku drogowego (rozbieżności interpretacyjne),
 • inne nieprawidłowości,

powoduje sytuację, w której sąd nabiera przeświadczenia o konieczności powołania w analogicznym zakresie biegłego sądowego. 

Co się dzieje dalej? Pojawia się biegły sądowy, który niemalże powiela rozwiązania wynikające z prywatnej opinii biegłych lub w sposób zbliżony przedstawia interpretację zdarzenia. Biegły sądowy ma w zasadzie „gotową” opinię.

Co robi biegły sądowy?

 • biegły sądowy otrzymuje de facto gotowy materiał biegłego prywatnego który musi odpowiednio przerobić – zważywszy na niskie stawki biegłych sądowych prawdopodobnie „pójdzie on na skróty” i skorzysta z analogicznych metod biegłego prywatnego,
 • biegły sądowy nie jest rozliczany z przyjętej metodologii – dlatego też może skorzystać z już „gotowych rozwiązań”,
 • prywatna ekspertyza (opinia) jest z reguły autorstwa osób cieszących się renomą i autorytetem (także wśród biegłych sądowych danej profesji) – biegły sądowy będzie niechętny do podważania wyników uzyskanych przez biegłego prywatnego.

Czasami jednak powstaje też inny problem, gdzie reprezentowana strona nie decyduje się na sporządzenie prywatnej opinii  i oczekuje na wynik opinii biegłego sądowego licząc na jej przychylność. W sytuacji gdy dzieje się inaczej pozostaje ostatnia trzecia możliwość.

 1. Wykazanie biegłemu sądowego jego niekompetencji i zadawanie trafnych technicznych pytań wykazujących braki w opinii biegłego sądowego.

Działania takie nie jest proste. Wymaga to dużej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego drogownictwa, organizacji ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasad ruchu drogowego.  Nie oznacza że nie jest to niemożliwe. Dobre przygotowanie merytoryczne pełnomocnika Pokrzywdzonego/Obrońcy oskarżonego pozwala osiągnąć taki cel. Na pewno nie zrobi tego szeregowy adwokat zajmujący się „wszystkimi sprawami karnymi”, gdyż po prostu jego wiedza nie pozwoli mu na daleko idące kwestionowanie stanowiska biegłego sądowego.

Reasumując, podważanie wydanych opinii biegłych sądowych w zakresie wypadków w ruchu drogowym jest możliwe. Wymaga jednak dobrego przygotowania merytorycznego i procesowego od pełnomocnika reprezentującego Pokrzywdzonego lub od Obrońcy.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"adwokat ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz