• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Wypadek drogowy – adwokat czy radca prawny?

Powrót: Wypadki drogowe

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy po wypadku drogowym skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego. Czym tak naprawdę różni się adwokat od radcy prawnego? W sądach karnych częściej widzimy adwokatów, ale niejednokrotnie w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego pojawia się radca prawny.

Czy lepiej wziąć adwokata czy radcę prawnego jako obrońcę? Czy lepiej wziąć adwokata czy radcę prawnego jako pełnomocnika pokrzywdzonego? Kto ma większą wiedzę – adwokat czy radca prawny? Kto będzie lepszy do prowadzenia sprawy związanej z wypadkiem drogowym , kolizją, wykroczeniem w ruchu drogowym, przestępstwem w ruchu drogowym?

Od 01 lipca 2015 roku uprawnienia radcy prawnego i adwokata został zrównane. Zawód „adwokata” nie różni się niczym od zawodu „radcy prawnego”. Istniejący obecnie podział na dwa zawady prawnicze jest sztuczny – Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie taki podział istnieje. Od wielu lat planuje się połączenie zawodu radcy prawnego z zawodem adwokata.

Tym samym radca prawny lub adwokat może występować w charakterze obrońcy w sprawach karnych. Dotyczy to także spraw wypadków drogowym,  kolizji , wykroczeń w ruchu drogowym i przestępstw w ruchu drogowym.

Nie niektórych nieprofesjonalnych forach internetowych i stronach internetowych znajdują się następujące całkowicie błędne sugestie:

„…weź adwokata bo lepiej poprowadzi sprawę w sądzie karnym…” (całkowicie błędne przeświadczenie)

„…adwokat ma lepsze doświadczenie w sądzie karnym…” (całkowicie błędne przeświadczenie)

„… adwokat będzie Ciebie lepiej bronił…” (całkowicie błędne przeświadczenie)

W mojej ocenie (r. pr. dr inż. Jonatana Hasiewicza) jak osoby wykonującej zawód radcy prawnego jest zupełnie inaczej. 

W sprawach wypadków drogowych, kolizji, wykroczeń w ruchu drogowym i przestępstw w ruchu drogowym adwokaci popełniają wiele podstawowych błędów, a wręcz podchodzą do tego zagadnienia sztampowo bez uwzględniania specjalistycznej wiedzy z zakresu ruchu drogowego. Wynika to z prostej przyczyny – adwokaci nie mają możliwości posiadania tejże specjalistycznej wiedzy z zakresu drogownictwa i ruchu drogowego. Przepisy Prawa o adwokaturze zakazują wykonywania adwokatom innych form prowadzenia działalności gospodarczej (poza działalnością prawniczą), przez co adwokat zawęża swoje pole prowadzenia sprawy klienta do przepisów Kodeksu Postępowania Karnego i klasycznych tez/i wniosków dowodowych. Traktują taką sprawę jak każdą inną, podczas gdy sprawy z zakresu ruchu drogowego wymagają specjalistycznej wiedzy.

Radca prawny nie posiada tych ograniczeń. Może równolegle rozbudowywać swoją wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz prowadzić odrębną ekspercką działalność gospodarczą dedykowaną wybranej dziedzinie pozaprawnej (np. związanej z ruchem drogowym, badaniem i analizą ruchu drogowego, interpretacją wypadków i zdarzeń drogowych).

Mówiąc inaczej adwokat jest „odrealniony” od rzeczywistych warunków ruchu drogowego, najnowszych trendów z zakresu kontroli ruchu drogowego, najnowszych badań z zakresu organizacji ruchu drogowego oraz zasad analizy przyczyn i przebiegu wypadków drogowych.

Reprezentując  niejednokrotnie klientów w sądach karnych spotkałem się z następującymi „brakami” i „lukami” w wiedzy adwokatów w zakresie ruchu drogowego:

  • adwokat nie potrafi skutecznie sformułować pytań do biegłego sądowego  z zakresu ruchu drogowego – jest to pochodną tego iż adwokaci po prostu nie uczestniczą w branżowych konferencjach, szkoleniach i seminariach z przebiegu wypadków w ruchu drogowym i organizacji ruchu drogowego,
  • adwokat nie potrafi podważyć niekorzystnej dla klienta opinii biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego – jest to pochodną tego iż adwokaci po prostu nie uczestniczą w branżowych konferencjach, szkoleniach i seminariach z przebiegu wypadków w ruchu drogowym i organizacji ruchu drogowego,
  • adwokat nie rozumie zależności pomiędzy wypadkiem drogowym/wykroczeniem a zatwierdzoną stałą (czasową) organizacją ruchu – jest to pochodną tego, iż adwokat projektu organizacji ruchu nigdy nie wykonał, nigdy nie przeprocedował, nie zna niuansów związanych z projektowaniem drogowym i projektowaniem organizacji ruchu drogowego, nie rozumie zasad wpływu (interakcji) nieprawidłowej organizacji ruchu na przyczyny i konsekwencje wypadków drogowych,
  • adwokat (przynajmniej w znaczącej większości przypadków) nie ma równocześnie wykształcenia techniczno-inżynierskiego z zakresu ruchu drogowego więc ciężko mu interpretować  i rozumieć pewne pojęcia techniczne powstające w toku sprawy karnej na kanwie wypadku drogowego („trójkąt widoczność”, „motocyklista w tle”, „trajektoria ruchu pojazdu”, „skrajnia miejsc postojowych”, „pochylenie niwelety”, „atraktor/generator ruchu”, „poziom swobody ruchu” itp.).

Czasami jestem świadkiem sytuacji kiedy adwokaci na sali sądowej „pod stołem” na szybko starają się ‘wygooglować’ i sprawdzać te pojęcia, a potem ich do tego jeszcze błędnie używają w swoich przemowach. Wygląda to po prostu czasami komicznie.

Dlatego, wybór adwokata w sprawie wypadku drogowego nie jest zawsze dobrym rozwiązaniem.

Z mojego doświadczenia wynika, iż dobre poprowadzenie sprawy karnej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego wymaga kompleksowej wiedzy z zakresu ruchu drogowego – tej prawnej, ale także tej technicznej. Radca prawny ma możliwość szerszego spojrzenia na problem, w szczególności kiedy posiada dodatkowe doświadczenie, wykształcenie i wiedzę w zakresie ruchu drogowego.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"adwokat ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz