• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Czy mogę zablokować komuś ustanowienie służebności drogi koniecznej?

Powrót: Służebność drogi koniecznej (droga konieczna)

Najczęściej takie pytanie pada ze strony Uczestnika postępowania, którego nieruchomość ma być przedmiotem ustanowionej służebności drogi koniecznej. 

Możliwość zablokowania ustanowienia służebności drogi koniecznej determinuje schemat i przebieg sprawy sądowej. O tej możliwości przesądza także to czy istnieją alternatywne sposoby dostępu do nieruchomości, której właściciel żąda ustanowienia służebności drogi koniecznej.

W rezultacie sytuacja topograficzna determinuje to w jakim stopniu, w jakim zakresie i na jak długo można zablokować ustanowienie służebności drogi koniecznej.

Warto przede wszystkim „uzbroić” się w wycenę (operat szacunkowy) nieruchomości która ma zostać obciążona służebnością drogi koniecznej. W operacie tym można wykazać obecną wartość nieruchomości, przyszłą wartość nieruchomości obciążonej służebnością oraz wariant przyszłej wartości nieruchomości przy założeniu nieobciążania jej prawem służebności.

Kluczowe znaczenie ma tutaj regulacja art. 145 § 2 Kodeksu Cywilnego:

„Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej”.

W pojęcie najmniejszego obciążenia gruntów wchodzi:

  • najkrótszy sposób doprowadzenia służebności drogi koniecznej do drogi publicznej,
  • najbardziej efektywny sposób doprowadzenia służebności drogi koniecznej do drogi publicznej,
  • najmniej dotkliwy pod kątem inwestycyjnym dla nieruchomości obciążanej  sposób doprowadzenia służebności drogi koniecznej do drogi publicznej,
  • najmniej dotkliwy pod kątem wartości nieruchomości sposób doprowadzenia służebności drogi koniecznej do drogi publicznej.

W toku sprawy Uczestnik musi wykazywać to, iż planowany przebieg służebności drogi koniecznej nie uwzględnia przesłanki „najmniejszego obciążenia gruntów”. Zalecanym było również wskazywanie wariantowych przebiegów służebności drogi koniecznej.

Na etapie pracy biegłego sądowego z zakresu geodezji warto zwrócić się do sądu z wnioskiem o to, aby biegły przedstawił służebność drogi koniecznej w kilku alternatywnych wariantach co pozwoli odnieść się do wariantu bardziej odpowiedniego dla Uczestnika postępowania.

Reasumując, możliwość „zablokowania” służebności drogi koniecznej zależy w dużej mierze od skuteczności pełnomocnika procesowego (np. radcy prawnego) wybranego przez Uczestnika postępowania.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz