• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Czy można podważyć wycenę biegłego sądowego?

Powrót: Służebność drogi koniecznej (droga konieczna)

W każdej sprawie dotyczącej służebności drogi koniecznej pojawia się biegły sądowy z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, który musi ustalić (wycenić) wartość ustanawianego prawa służebności drogi koniecznej.

Teoretycznie służebność drogi koniecznej może być także ustalona nieodpłatnie (bez wynagrodzenia dla właściciela nieruchomości obciążanej). Sytuacje takie należą jednak do wyjątków. Są to przypadki w których historycznie dany przebieg służebności drogi koniecznej był pierwotnie drogą publiczną i potem na wskutek zmian/przekształceń stał się drogą wewnętrzną. Nieodpłatność służebności może mieć także miejsce przy „zasiedzeniu” służebności drogi koniecznej.

Zasadniczo ustanowienie służebności drogi koniecznej ma charakter odpłatny. 

Wnioskodawcy postępowania zależy, aby wartość tej służebności była jak najniższa. Natomiast Uczestnikowi postępowania zależy na tym, aby odnieść jak największą korzyść finansową z ustanowionej służebności.

Korzystnym może okazać się przedstawienie wraz z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej własnej wyceny rzeczoznawcy majątkowego (operat szacunkowy). Należy zaznaczyć, iż taki krok ma charakter fakultatywny. Sąd rejonowy rozpatrujący sprawę niezależnie od tego będzie musiał powołać biegłego sądowego z zakresu rzeczoznawstwa nieruchomości do wyceny wartości prawa służebności drogi koniecznej. Niemniej, należy mieć na uwadze, iż biegły sądowy – mając dostęp do akt sprawy – może kierować się już sposobem wyceny prawa służebności przedstawionym w prywatnej opinii. Oczywistym jest to, iż biegły sądowy nie przyzna tego wprost, ale bardzo często tak właśnie czyni.

Wynika to z następujących powodów:

  • biegły sądowy otrzymuje de facto gotowy materiał biegłego prywatnego który musi odpowiednio przerobić – zważywszy na niskie stawki biegłych sądowych prawdopodobnie „pójdzie on na skróty” i skorzysta z analogicznych metod biegłego prywatnego,
  • biegły sądowy nie jest rozliczany z przyjętej metodologii – dlatego też może skorzystać z już „gotowych rozwiązań”,
  • prywatna ekspertyza (opinia) jest z reguły autorstwa osób cieszących się renomą i autorytetem (także wśród biegłych sądowych danej profesji) – biegły sądowy będzie niechętny do podważania wyników uzyskanych przez biegłego prywatnego.

Należy także pamiętać o tym, iż biegłego można wezwać na posiedzenie/rozprawę w sądzie celem złożenia przez niego wyjaśnień w odniesieniu do sporządzonej opinii.

Jest to moment kiedy profesjonalny pełnomocnik (np. radca prawny) może „zgrillować” biegłego sądowego, którego opinia jest niepełna, niekompletna, wybiórcza, stronnicza i niewyczerpująca przedstawionego do analizy zagadnienia.

Umiejętność przetestowania wiedzy biegłego w formie skutecznie postawionych pytań i odpowiedzi wymaga wyboru dobrego pełnomocnika – zaznajomionego w sprawach ruchu drogowego, dostępu do drogi publicznej i zasad wyceny służebności drogi koniecznej.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz