• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Jeżdżą po mojej działce bez zgody. Co mogę zrobić?

Powrót: Służebność drogi koniecznej (droga konieczna)

Sytuacja może być nieco odwrócona. Być może jesteś właścicielem nieruchomości poprzez którą właściciele innych nieruchomości dojeżdżają do swoich posesji bez posiadanego uregulowania dostępu do drogi publicznej.

Mówiąc inaczej wielu właścicieli nieruchomości zwraca się z pytaniami:

  1. Co mam zrobić jeśli ktoś bezprawnie jeździ po mojej nieruchomości?
  2. Czy mogę zakazać jeżdżenia przez moją nieruchomość?
  3. Czy grozi mi ryzyko ustanowienia służebności drogi koniecznej na mojej nieruchomości?

Pytanie nr 1: Właściciel nieruchomości którego własność jest naruszana przez inne osoby, pojazdy lub sprzęt może skutecznie bronić się przed tego typu działaniami. Właściciel taki może wystąpić z odpowiednim pozwem do sądu o naruszenie posiadania i odszkodowanie przeciwko osobom które w sposób nieuprawniony naruszają jego własność. Jest to sprawa cywilnoprawna rozpatrywana przez właściwy względem położenia nieruchomości sąd rejonowy. Sprawa taka nie rozwiązuje jednak zawsze definitywnie sporu. Zmusza ona w sposób nieformalny właścicieli sąsiednich nieruchomości do wystąpienie do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość osoby, która wystąpiła do sądu z pozwem o naruszenie posiadania i odszkodowanie. Powstają zatem dwa niezależne procesy sądowe. Pewnym jest to że za bezumowne i bezpodstawne naruszanie nieruchomości sąd zapewne zasądzi odszkodowanie. Alternatywą jest także przed wszczynaniem procesu o naruszenie posiadania i odszkodowanie, sporządzenie pisemnego wezwania w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej w drodze aktu notarialnego (umowne ustanowienie służebności). Przyjęcie właściwej strategii wymaga skonsultowania jej pod kątem prawnym – nie zawsze w sposób schematyczny wszędzie można zastosować takie samo rozwiązanie.

Pytanie nr 2: Tak – można w sposób fizyczny uniemożliwić dostęp do sąsiedniej nieruchomości innym właścicielom poprzez trwałe i skuteczne wygrodzenie własnej nieruchomości. W granicach prawa można także na własnej nieruchomości umieścić szlaban drogowy, wygrodzenia segmentowe lub inne zapory mające na celu ochronę własnej własności przed infiltracją osób trzecich oraz pojazdów osób trzecich. Wykonanie takich działań wymaga jednak dobrego przygotowania. Należy pamiętać, iż każda „akcja” wywołuje „reakcję”. Zawsze zalecam klientom (jeśli są to drogi wewnętrzne po których jeżdżą inne nieupoważnione pojazdy) wprowadzenie zmiany organizacji ruchu skutkującej umieszczeniem odpowiednich znaków drogowych „blokujących” dostęp do własnej nieruchomości. Trzeba być jednak gotowym na to iż przeciwnik wystosuje wniosek do Wojewody sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych, czego konsekwencją będzie prawidłowość zatwierdzonej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych. Przyjęcie właściwej strategii wymaga skonsultowania jej pod kątem prawnym – nie zawsze w sposób schematyczny wszędzie można zastosować takie samo rozwiązanie.

Pytanie nr 3: Wszystko zależy od docelowej sytuacji i rozkładu geograficznego granic działek geodezyjnych. Nie zawsze sam fakt jeżdżenia w sposób nieuprawniony po Twojej działce ewidencyjnej (Twojej nieruchomości) będzie skutkował tym, iż w przyszłości nieruchomość ta zostanie obciążona służebnością drogi koniecznej. Sąd cywilny rozpatrujący sprawę o służebność drogi koniecznej będzie rozpatrywał wszystkie możliwe warianty doprowadzenia służebności drogi koniecznej do nieruchomości. Niekoniecznie wariant najkrótszy lub prowadzący przez Twoją nieruchomość będzie uznany za najwłaściwszy. Wymaga to oczywiście podjęcia odpowiednich działań na drodze sądowej oraz pozasądowej celem spowodowania sytuacji, w której sąd będzie skłonny poprowadzić służebność drogi koniecznej w wariancie nieobciążającym Twojej nieruchomości. Czasami wymaga podjęcia to szybkich działań na płaszczyźnie administracyjnoprawnej (zgłoszenie robót budowlanych polegających na budowie ogrodzenia, wystąpienie o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy uniemożliwiających poprowadzenie służebności drogi koniecznej, i inne). Każda sytuacja jest oczywiście inna i sposób podjęcia działań musi być determinowany zamierzonym celem.

radca prawny dr inż. Jonatan Hasiewicz

"prawnik ruchu drogowego"

wypadki drogowe| wykroczenia | ruch drogowy | drogi | organizacja ruchu drogowego | służebność | droga konieczna | nieruchomości

Hasiewicz