• www.doktorhasiewicz.pl
  • kancelaria@doktorhasiewicz.pl
  • tel: +48 609 543 540
  • kontakt

Prawo w praktyce

W dziale tym prezentuję poszczególne przypadki z praktyki. Przypadki zwykłych ludzi, zwykłych przedsiębiorców i ich problemy z prawem. Niejednokrotnie wielu moich klientów zupełnie przypadkowo zostało uwikłanych w dany spór administracyjny lub sądowy. W wielu przypadkach walka na polu prawnym polegała na zwalczeniu nieuzasadnionego „uporu” i „obstrukcji” urzędniczej. W innych przypadkach koncentrowała się na obronie Oskarżonych w procesach karnych (wypadek drogowy) lub obronie Obwinionych w trakcie postępowań w sprawach o wykroczenie w ruchu drogowym.

Należy podkreślić, iż poniższe case study stanowią przykładowe poprowadzone przez radcę prawnego dr inż. Jonatana Hasiewicza sprawy.

Dane osobowe i dane osób prawnych zostały zanonimizowane (ochrona danych osobowych). W każdej sprawie pojawiają się odpowiednie sygnatury spraw sądowych i administracyjnych. Należy zauważyć, iż wskazane informacje są możliwe do zweryfikowania i ogólnodostępne. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia rozprawy sądowe są co do zasady jawne.

Prawo w praktyce

  1. Wykroczenia, wypadki drogowe, przestępstwa w ruchu drogowym i Prawo o ruchu drogowym.

1. Fotoradar: Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym – czy da się z tego wybronić? zobacz

2. Radar ręczny: Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym – zawieszenie postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy. zobacz

3. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego – czyli co może i czego nie może zrobić Policjant? zobacz

4. Odmowa przyjęcia mandatu za naruszenie dyspozycji znaku drogowego – czyli jak wygląda samowola w oznakowaniu dróg publicznych, zobacz

5. Nielegalny znak drogowy nie obowiązuje kierowcę – czyli jak wygląda samowola na drogach wewnętrznych, zobacz

6. Organizacja ruchu drogowego a przestępstwo w ruchu drogowym – czyli jak odwrócić niekorzystny przebieg sprawy karnej? zobacz

7. Szczęście w nieszczęściu – o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo w ruchu drogowym (wypadek drogowy). zobacz

  1. Drogi publiczne, zajęcie pasa drogowego , służebność drogi koniecznej, inwestycje i nieruchomości.

8. Bratobójcza walka urzędów – ustawiali znak drogowy przez 5 lat, zobacz

9. Zabezpieczenie w sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej – czyli jak zagrać na nosie Uczestnikom postępowania w sprawie o drogę konieczną, zobacz

10. Służebność drogi koniecznej nie na zawsze – historia o wygaśnięciu służebności drogi koniecznej, zobacz

11. Zajęcie pasa drogowego – o tym jak zarządca drogi publicznej „bawi się” kosztem przedsiębiorców i wykonawców robót drogowych, zobacz

12. Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – czyli jak się karze niewinnych ludzi za umieszczenie czegoś co do nich nie należy i dlaczego potrzebne są sądy. zobacz

13. Szybkie zasiedzenie nieruchomości w 6 miesięcy – czy to możliwe? zobacz

14. Minimalna szerokość dostępu drogowego do nieruchomości – o tym jak skutecznie obrzydzić prowadzenie inwestycji w Polsce. Nieodwracalność skutków prawnych w prawie budowlanym. zobacz

15. Niedopuszczalna dowolność rozstrzygnięć konserwatora zabytków w inwestycjach budowalnych – czyli o zabawie w kotka i myszkę. zobacz

16. O tym jak utrudnia się przedsiębiorcom dojazd pojazdów ciężkich do własnych nieruchomości – czyli o znakach drogowych znikąd. zobacz